ČLÁNKY


Hydrosanácia, hydrodemolácia

Špecifické, moderné, pokrokové a mimoriadne efektívne metódy vysokotlakového a hydromechanického čistenia, odstraňovania, či úpravy povrchov predstavujú naše profesionálne služby hydrosanácia a hydrodemolácia. Hydrosanácia a hydrodemolácia sa vykonáva ultra výkonnými vysokotlakovými strojmi, ktoré produkujú tlak o sile 1000 – 3000 barov...  viac


Vysokotlakové čističe

Vysokotlaková čistiaca technika je vo všeobecnosti veľmi všestranná so širokospektrálnym využitím v rôznych sférach a oblastiach pracovného, osobného i verejného života. Pri čistení vysokotlakovou technikou je nutné zohľadňovať rozsah, druh a pôvod znečistenia, rovnako tak i materiál, na ktorom sa znečistenie nachádza. Výhodou metódy vysokotlakového...  viac


Čistenie dlažieb

Kamenné a betónové dlažby, podlahy, dlaždice, či zámkové dlažby bývajú každoročne terčom prirodzeného (prírodného) alebo mechanického (umelého) znečistenia. Ich čistenie a údržba býva zanedbávaná, často v dôsledku mylného dojmu, že starostlivosť o ne je zložitá, pracná a zdĺhavá, prípadne, že pravidelné čistenie nie je potrebné... viac


Vysokotlakové čistenie

Efektívne čistenie spočíva v odstránení aj tých skutočne najmenších čiastočiek nečistôt, špiny, nánosov, farieb, lakov, hrdzi a znečistenia. Zabudnite na klasické pracné a zdĺhavé čistiace metódy, ktoré v konečnom dôsledku nemajú ani 100 % požadované výsledky, pretože ich záber a sila nie je dostatočná... viac


Hydrodynamické čistenie betónu

Hydrodynamické čistenie betónu je modernou a efektívnou metódou na odstránenie nečistôt a povrchových nedokonalostí z betónových konštrukcií. Táto technológia používa vysokotlakovú vodu a prípadne aj abrazívnych materiálov na odstránenie nečistôt, ako sú napríklad ... viac


Využitie vysokotlakového vodného lúča v ropnom priemysle

Vysokotlakový vodný lúč (angl. high-pressure water jet) sa stáva stále populárnejším nástrojom v ropnom priemysle, najmä v oblastiach ako čistenie, rekonštrukcia a údržba. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam ponúka vysokotlakový vodný lúč výhody, ktoré neponúka žiadne iné čistiace riešenie. Vysokotlakový vodný lúč je postup, ktorý sa používa na odstraňovanie... viac


Vysokotlakové čistenie bazénov

Kamenné a betónové dlažby, podlahy, dlaždice, či zámkové dlažby bývajú každoročne terčom prirodzeného (prírodného) alebo mechanického (umelého) znečistenia. Ich čistenie a údržba býva zanedbávaná, často v dôsledku mylného dojmu, že starostlivosť o ne je... viac


Sanácia betónu s vysokotlakovým vodným lúčom do 2 500 barov

Sanácia betónu je proces obnovy poškodeného betónu a výstuže, ktorý sa často vykonáva na mostoch, parkoviskách, cestách a budovách. Tento proces zahŕňa čistenie a odstránenie rozpadnutého betónu a výstuže, následné opravy a náhradu materiálov s vysokotlakovým vodným lúčom do 2 500 barov... viac


Čistenie železobetónových foriem a kontajnerov s vysokotlakovým vodným lúčom

Vysokotlakový vodný lúč (high-pressure water jet) môže byť účinným nástrojom na čistenie železobetónových foriem a kontajnerov. Tento proces čistenia sa nazýva hydrodynamické čistenie... viac


Čistenie maltových a betónových prvkov od betónu vodným lúčom

Vysokotlakové čistenie (alebo tiež hydrodynamické čistenie) maltových a betónových prvkov od priľnutého betónu môže byť veľmi náročné a časovo zdĺhavé. Existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť ... viac


Čistenie miešačiek a domiešavačov od betónu vodným lúčom

Čistenie miešačiek a domiešavačov od priľnutého betónu vodným lúčom je bežná metóda čistenia v stavebníctve. Táto metóda umožňuje rýchle a účinné odstránenie betónu z... viac


Hydrodynamické čistenie

Hydrodynamické čistenie (hydrodynamic cleaning) je proces čistenia, ktorý využíva vysokotlakový vodný lúč až do 2 500 barov na odstránenie nečistôt z povrchu rôznych... viac


Odstraňovanie poškodenej izolácie z povrchov ciest

Odstraňovanie poškodenej izolácie z povrchov ciest sa môže realizovať pomocou rôznych metód a technológií, ktoré sú zvyčajne závislé od povahy materiálu a typu povrchu. Vysokotlakové odstraňovanie ... viac


Odstraňovanie starých náterov a lakov vysokotlakovým vodným lúčom

Vysokotlakové odstraňovanie starých náterov a lakov vodným lúčom do 2 500 barov je obvykle účinná metóda pri príprave povrchu pre nový náter alebo lak. Tento proces zahŕňa použitie špeciálnych vysokotlakových zariadení, ktoré vytvárajú vysokotlakový vodný prúd na... viac


Vysokotlakové umývanie vozidiel a špeciálnej techniky na stavbách vodným lúčom

Existuje niekoľko spôsobov, ako umývať vozidlá a techniku na staveniskách. Jedným z najbežnejších spôsobov je použitie vysokotlakových zariadení. Vysokotlakové umývanie vodným lúčom je často používaná metóda na umývanie vozidiel a špeciálnej techniky na... viac


Vysokotlakové čistenie historických budov a pamiatok vodným lúčom

Vysokotlakové čistenie je jednou z moderných technológií používaných pri údržbe historických budov a pamiatok. Táto metóda je založená na použití vysokotlakového zariadenia s vodným lúčom, ktorý sa aplikuje na povrchy budov s cieľom odstrániť nečistoty. V tomto článku sa pozrieme na... viac


Vysokotlakové čistenie pristávacej dráhy od gumy z podvozku lietadla

Vysokotlakové čistenie pristávacej dráhy od gumy z podvozku lietadla vodným lúčom je dôležitou úlohou pre bezpečnú prevádzku letiska. Gumené zvyšky z podvozku lietadla môžu narúšať trakciu a bezpečnosť pre ďalšie pristávajúce a vzlietajúce lietadlá... viac


Vysokotlakové čistenie sôch, súsoší a fontán vodným lúčom

Vysokotlakové čistenie sôch, súsoší a fontán je dôležitou metódou na udržiavanie ich krásy a zachovanie historických pamiatok. Takéto čistenie používa silný prúd vody na odstránenie nečistôt, rias a iného znečistenia zo sôch, súsoší a fontán... viac


Vysokotlakové odstraňovanie starých náterov z pristávacej dráhy vodným lúčom

Pristávacia dráha je jedným z najdôležitejších prvkov letiska. Je potrebné ju udržiavať v dobrom stave a čistote, aby sa zabezpečilo bezpečné pristátie a vzlet lietadiel. Jedným z kľúčových faktorov pri udržiavaní pristávacej dráhy je jej povrch. V priebehu času môžu na... viac


Čistenie stavebnej a cestnej techniky

Vysokotlakové čistenie je proces čistenia, ktorý využíva vodu pod vysokým tlakom na odstránenie nečistôt a špiny z povrchov rôznych materiálov. Tento proces sa často používa na čistenie stavebnej a cestnej techniky ako sú napríklad bagre, nakladače, kamióny, autobusy, ale aj... viac


Hasenie požiarov s vysokotlakovým zariadením do 2500 barov

Hasičské oddelenia po celom svete čelia množstvu výziev a hrozí im, že sa musia vysporiadať s rôznymi druhmi požiarov. V takýchto situáciách môže byť vysokotlakový vodný lúč až do 2 500 barov účinným nástrojom na hasenie požiarov. Táto technológia sa... viac


Hydrodynamické čistenie potrubí a nádrží od ropných produktov

Čistenie potrubí a nádrží od ropných produktov vodným lúčom sa bežne nazýva "hydrodynamické čistenie". Tento proces spočíva v použití vysokotlakového vodného prúdu, ktorý je následne nasmerovaný do potrubia alebo nádrže, ktorá sa má... viac


Vysokotlakové odkôrovanie dreva vodným lúčom

Vysokotlakové odkôrovanie dreva vodným lúčom je účinná metóda na odstránenie nečistôt a povrchových vrstiev z dreva. Táto metóda využíva vysokotlakovú vodu na odstránenie nečistôt a povrchových vrstiev z dreva a poskytuje rýchle a efektívne riešenie pre priemyselné aj... viac


Vysokotlakové čistenie nádrží a reaktorov

Vysokotlakové čistenie nádrží a reaktorov je postup, pri ktorom sa používa vysokotlaková voda alebo iné vhodné čistiace zariadenie na odstránenie rôznych nečistôt, vrátane usadenín, nečistôt a korózie z vnútra nádrží a reaktorov... viac


Vysokotlakové čistenie potrubí, nádrží a podobných zariadení od parafínu a ropných produktov

Čistenie potrubí, nádrží a podobných zariadení od parafínu a ropných produktov vyžaduje špeciálne postupy a bezpečnostné opatrenia. Tu je niekoľko krokov, ktoré by sa mali zvážiť pri čistení... viac


Dekarbonizácia povrchov

Dekarbonizácia povrchov je proces čistenia povrchov, ktorý sa používa na odstránenie karbónu a iných nečistôt z rôznych materiálov. Ide o metódu čistenia, ktorá je často využívaná najmä v priemysle... viac


Mobilné hydrodynamické čistenie

Mobilné hydrodynamické čistenie je proces čistenia rôznych povrchov, ktorý využíva vysokotlakový vodný lúč na odstránenie nečistôt a znečistenia. Tento proces je zvyčajne realizovaný pomocou mobilného hydrodynamického čistiaceho zariadenia – inakšia aj... viac


Mobilné ultra vysokotlakové tryskanie

Mobilné ultra vysokotlakové tryskanie je proces čistenia a úpravy povrchu, ktorý využíva veľmi vysoký tlak vody alebo iného média na odstránenie nečistôt, farby alebo iných materiálov z povrchu. Je to moderná technológia čistenia a prípravy povrchov, ktorá... viac


Odstraňovanie dočasného cestného značenia

Na odstraňovanie dočasného cestného značenia sa najviac používa vysokotlakové zariadenie s vodným lúčom. Je to proces, ktorý sa používa na odstránenie dočasných cestných značiek z povrchu ciest a chodníkov. Tento proces sa vykonáva pomocou... viac


Hydrosanácia betónovej konštrukcie

Hydrosanácia betónovej konštrukcie je proces, ktorý sa používa na odstránenie nečistôt, povlaku a prachu z povrchu betónu. Tento proces sa zvyčajne vykonáva pomocou vysokotlakových čistiacich strojov a špeciálnej chémie. Hydrosanácia betónovej konštrukcie má... viac


Hydrodemolácia betónu vysokotlakovým vodným lúčom

Hydrodemolácia betónu je proces odstraňovania betónu pomocou vysokotlakového prúdu vody. Tento proces sa využíva na odstraňovanie starého betónu, ktorý už nie je schopný plniť svoju funkciu, alebo na odstraňovanie betónu, ktorý musí... viac


Odstraňovanie nánosov a usadenín z betónu vodným lúčom

Vysokotlakové odstraňovanie nánosov a usadenín z betónu pomocou vodného lúča sa nazýva aj vysokotlakové čistenie. Tento proces sa používa na odstránenie rôznych druhov nečistôt z betónu vrátane machu, olejových škvŕn a... viac


Vysokotlakové odstraňovanie rias a machov z rôznych povrchov

Vysokotlakové odstraňovanie rias a machov vodným lúčom sa vykonáva pomocou špeciálneho vysokotlakového zariadenia, ktoré vytvára silný vodný prúd. Tento prúd dokáže odstrániť riasy, machy a iné nečistoty zo stien, podlahy alebo... viac


Odstraňovanie rias a machov z betónových povrchov

Riasy a machy sú bežným problémom pre betónové povrchy, ktoré sú vystavené vlhkosti a tieňu. Tieto rastliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo, keď sa dostanú na chodníky, cesty alebo schody, kde môžu spôsobiť pošmyknutie sa a pád. Okrem toho môžu... viac


Odstraňovanie bituménu z betónovej plochy

Bitumen je klejová hmota, ktorá sa používa ako lepidlo pri stavbe ciest a v iných priemyselných aplikáciách. Avšak odstránenie bituménu z rôznych povrchov môže byť veľmi náročné. V tomto článku si preto ukážeme niekoľko spôsobov, ako odstrániť bitumen napr... viac


Odstraňovanie cementového mlieka

Odstraňovanie cementového mlieka je dôležitý proces pri stavbe a údržbe betónových konštrukcií. Cementové mlieko je zmes vody a cementu, ktorá sa uvoľňuje pri práci s betónom a môže sa usadiť na povrchu betónu, kde tvorí vrstvu, ktorá môže znižovať kvalitu... viac


Odstraňovanie asfaltu z betónu

Odstraňovanie asfaltu z betónu môže byť náročná úloha, ktorá si vyžaduje špeciálnu techniku a prístroje. V tomto článku sa pozrieme na niektoré spôsoby, ako sa dá asfalt úspešne odstrániť... viac


Odstraňovanie graffiti z betónových povrchov

Graffiti môže byť pre niektorých ľudí formou umeleckého prejavenia, no pre mnohých je to len nezmyselné poškodzovanie verejného majetku. Ak sa vám podarilo nájsť neželané graffiti na betónovom povrchu, je dôležité sa k nej postaviť s dostatočnou... viac


Odstraňovanie izolačnej vrstvy z betónovej konštrukcie

Izolačná vrstva na betónovej konštrukcii je vrstva materiálu, ktorá sa umiestňuje na betónový povrch za účelom ochrany a izolácie proti vlhkosti, tepelným a iným vonkajším vplyvom. Táto vrstva môže byť umiestnená buď na vonkajšej alebo vnútornej strane... viac


Odstraňovanie nánosov a usadenín z betónu

Betón je trvanlivý a odolný stavebný materiál, ale ako každý materiál, aj betón môže časom trpieť nadmerným opotrebovaním a znečistením. Jedným z najčastejších problémov, ktoré sa týkajú betónu, je tvorba nánosov a usadenín, ktoré môžu znižovať jeho... viac


Odstraňovanie náterov z betónu

Betón je jedným z najdôležitejších stavebných materiálov na svete, ktorý sa používa na výstavbu mostov, ciest, budov a mnoho ďalších konštrukcií. Betón však nie je nezničiteľný a podlieha pôsobeniu rôznych vonkajších faktorov, ktoré môžu spôsobiť jeho... viac


Odstraňovanie zaschnutého betónu z povrchov

Zaschnutý betón na povrchu môže byť ťažký na odstránenie, ale s použitím správnych postupov a nástrojov je to možné. V tomto článku vám predstavíme niekoľko spôsobov, ako odstrániť zaschnutý betón z povrchu... viac


Otryskávanie roštov

Rošty a mreže sú dôležitou súčasťou priemyselných a remeselných procesov, ako je lakovanie, povrchová úprava a farbenie materiálov. Aby boli tieto procesy efektívne a udržateľné, je dôležité pravidelne čistiť a udržiavať... viac


Odstraňovanie náterov z betónových podláh

Betónové podlahy sú významnou súčasťou priemyselných, komerčných aj obytných priestorov. Ako sa časom menia potreby využitia týchto priestorov, je často potrebné upraviť ich povrchy. V tomto článku sa pozrieme na odstraňovanie... viac


Odstraňovanie epoxidového náteru z betónovej podlahy

Epoxidový náter sa používa na ochranu a vylepšenie vzhľadu betónových podláh. Avšak, ak sa náter nesprávne aplikuje alebo sa nachádza na podlahe dlhší čas, môže sa začať odlupovať a spôsobovať problémy. V takom prípade je potrebné ho odstrániť... viac


Odstraňovanie epoxidového náteru z betónového povrchu

Epoxidový náter je bežným materiálom používaným na ochranu a zdobenie betónových povrchov. Tento typ náteru poskytuje vysokú odolnosť proti opotrebeniu, chemickým látkam a vlhkosti. Avšak, v niektorých situáciách môže byť potrebné odstrániť... viac